internetová

žiacka knižka

Stále viac domácnosti získava prístup k Internetu. Využitie internetovej žiackej knižky prináša výhody rodičom, učiteľom aj vedeniu školy.

Internetová žiacka knižka (IŽK) je nástroj, ktorým rodič získava okamžitý prehľad o známkach, správaní, dochadzke svojho dieťaťa a aj ďalšie užitočné informácie z prostredia školy. IŽK môžu efektívne využiť aj učitelia a vedenie školy pri zadávaní známok. IŽK nevyžaduje inštaláciu žiadneho klientskeho programu, rodičovi aj učiteľovi postačuje k práci pripojenie na Internet.

Čo prináša IŽK
rodičom vedeniu školy učiteľom kontakt prihlásiť
Copyright © 2015 ŠEVT a.s., Bratislava. All rights reserved.
home otázky

Rovnako, ako pri ďalších produktoch spoločnosti ŠEVT a.s., je používateľom k dispozícii zákaznícka podpora prostredníctvom web stránky a e-mailovej infolinky.


často kladené otázky

otázky

zákaznícka podpora

Vysvedčenia, pedagogická dokumentácia, rozhodnutia, hospodárske tlačivá, diplomy.

Žiaci. Rodičia. Zamestnanci. Školská knižnica a majetok. Internetová žiacka knižka. Bezpečné zálohovanie.

Ručné. Automatické. Kombinované. Zastupovanie a neobmedzená tlač podľa potreby.

komplexná školská agenda

web_A
web_B