Škola: Základná škola, Ostredková 14, 821 02 Bratislava
Kontakt na školu: 02 43415376 www.zsostredkovaba.edu.sk skola14ba@gmail.com

[ Prihlasovanie do žiackej knižky]

1 2 3 4

Prihlasovacie meno:
Prihlasovacie heslo:Na nástenke sa nachádzajú vysvetlivky k farebnosti známok aj značiek. RŠ
index